Klub Kulturalne Zacisze – Gminna Biblioteka Publiczna "Kulturoteka" w Cegłowie

Tablica Ogłoszeń

Klub Kulturalne Zacisze, ul Piłsudskiego 39, 05-319 Cegłów

czynny:

pon. – pt. godz. 10.00 – 18.00

sob. – niedz. zgodnie z programem

Inspektor danych osobowych:

  • Dariusz Padała,

kontakt:inspektor@cbi24.pl

 

Zawieszone warsztaty wokalne !

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulaminem KKZ, brak wpłat za miesiąc styczeń i luty za zajęcia wokalne od części uczestników skutkuje ich zawieszeniem od dnia 1 marca, aż do czasu uregulowania należności przez rodziców zalegających z opłatami. Po uregulowaniu należności zajęcia zostaną wznowione i zaległe odbędą się w dodatkowych terminach ustalonych przez instruktora z grupą.
Przypominamy także, że wpływy za zajęcia pokrywają koszty wynagrodzenia dla trenera wokalnego. 

Uwaga:  zmiana konta !                                                                                                                  Od 2 stycznia 2018 wpłaty za zajęcia i warsztaty odbywające się w Klubie Kulturalne Zacisze wnosimy na konto: Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie, ul Piłsudskiego 39      z dopiskiem rodzaju warsztatów lub zajęć w Klubie Kulturalne Zacisze !

Bank B. S. Mrozy o/Cegłów nr 92 9227 0004 0000 1238 2000 0070

 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na niską frekwencję zajęcia Akademii Małego Bąbla są zawieszone do czasu uzupełnienia ilości chętnych uczestników.

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną w dniu 19 października Tabelą opłat za zajęcia. Tabela dostępna jest w zakładce DOKUMENTY lub poniżej

PROPOZYCJE PROGRAMOWE NA ROK 2017-plakat A-1

Do pobrania tygodniowy harmonogram zajęć:

Prosimy o zapoznanie się z Kalendarzem planowanych imprez i wydarzeń na rok 2017

Pobierz dokument PDF Harmonogram wydarzeń KKZ na rok 2017 r. wersja do publikacji

Tabela opłat za warsztaty i zajęcia w Klubie

Prosimy o zapoznanie się z tabelą opłat za warsztaty i zajęcia w naszym ośrodku – do pobrania w zakładce Dokumenty. Jednocześnie przypominamy o obowiązku wypełnienia i złożenia do biura lub instruktora prowadzącego karty uczestnika ! Wypełnienie karty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Warunków Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach Klubu Kulturalne Zacisze – do pobrania w zakładce Dokumenty. Bardzo prosimy         o terminowe wnoszenie opłat za zajęcia. Przypominamy życzliwie, że zgodnie z regulaminem brak opłaty może spowodować skreślenie uczestnika z zajęć ! Prowadzący zajęcia zostali zobowiązani do sprawdzania potwierdzeń wnoszonych opłat. W przypadku ich braku będą egzekwować brak możliwości uczestnictwa w prowadzonych przez nich zajęciach !

 

Zmiana terminu warsztatów wokalnych !

Z uwagi na odbywający się w Warszawie Festiwal im. Danuty Rinn, w którym jurorem jest Pani Anna Osmakowicz zajęcia z dnia 11 października (wtorek) zostają przeniesione na 12 października (środa). Grafik godzinowy poszczególnych lekcji nie ulega zmianie !

Za utrudnienia przepraszamy !

Zespół Klubu Kulturalne Zacisze

propozycje-programowe-kulturalne-zacisze-sezon-2016-2017-kolor-2-page-001

 

Plakat do pobrania w zakładce HARMONOGRAM !

lub pobierz tutajPobierz dokument PDFpropozycje-programowe-kulturalne-zacisze-sezon-2016-2017-kolor-2-page-001

 

#05.09.2016  

Prosimy wszystkich uczestników oraz ich opiekunów o pilne uzupełnienie zaległych opłat za zajęcia i warsztaty w jak najszybszym terminie. Brak wpływu tych należności na konto Gminy Cegłów spowoduje brak możliwości zapisania dziecka na zajęcia w sezonie 2016/17. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny !

 Od nowego sezonu istnieje możliwość wnoszenia opłat u prowadzącego warsztaty na pierwszych zajęciach w danym miesiącu ! Dane do przelewu oraz godziny pracy kasy widnieją poniżej.

#27.11.2015

Informujemy, że instruktorzy są osobami decyzyjnymi w obrębie prowadzonych przez siebie zajęć.

Instruktor ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach w przypadku nie spełnienia warunków Regulaminu Uczestnika Zajęć w Klubie Kulturalne Zacisze.

Decyzją instruktora uczestnik może zostać nie dopuszczony do zajęć, jeśli nie ma odpowiedniego obuwia lub nie dokonał zmiany obuwia przed wejściem na salę zajęć.


Ważna InformacjaPrzypominamy o konieczności dokonania opłat  za warsztaty i zajęcia do 10 dnia każdego miesiąca zgodnie z Regulaminem Uczestnika Zajęć w Klubie Kulturalne Zacisze.

Prosimy o uzupełnienie należnych opłat za poprzednie miesiące oraz zajęcia wakacyjne !

Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Cegłowie,
ul. Tadeusza Kościuszki 4, czynnej w poniedziałki od godziny 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od godz.8.00 do 14.00, piątek od godz 8.00 do 13.00.

lub przelewem na konto:

URZĄD GMINY CEGŁÓW
BANK SPÓŁDZIELCZY MROZY O/CEGŁÓW
numer konta 71 9227 0004 0000 1238 2000 0060.

Przy dokonywaniu płatności należy podać:

  • imię i nazwisko uczestnika zajęć,
  • rodzaj zajęć (np. plastyka, warsztaty emisji głosu, karaoke, Akademia Małego Bąbla)
  • imię i nazwisko instruktora lub nazwę prowadzącego (np: Studio Tańca „Mako”)
  • okres za jaki jest wnoszona opłata (np.: 10.2015 lub październik 2015)

Jeżeli wnoszona jest opłata za okres dłuższy, prosimy o podanie miesięcy (np.: 01/02/03.2016 lub styczeń/luty/marzec 2016) z dopiskiem KKZ.

 

#25.11.2015

Zajęcia z Panią Anną Osmakowicz od dnia 25 listopada 2015 roku do dnia 20 grudnia 2015 roku  będą rozpoczynały się od godziny 14:00 w dniach środa, czwartek i niedziela.

Zajęcia Zespołu Wokalnego „ZORZA” zostały włączone do zajęć ogólnych według ustaleń indywidualnych z instruktorem – Panią Anną Osmakowicz.

 

#24.11.2015

Z Harmonogramu wyłączone zostają zajęcia Zespołu Wokalnego „Zorza” w środę w godzinach 11 – 14.

W Harmonogramie przesunięte zostają zajęcia niedzielne z Panią Anną Osmakowicz. Rozpoczęcie od godziny 14:00. Zakończenie – według ustaleń z instruktorem nie później niż 17:30.

Powyższe zmiany zostały już umieszczone w aktualnym Tygodniowym Rozkładzie Zajęć.

Harmonogram pozostałych zajęć pozostaje bez zmian.